Profesjonalne usługi prawne
Profesjonalne usługi prawne
Standardem w naszej pracy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i punktualność.
Standardem w naszej pracy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i punktualność.

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:
1. Udzielania porad prawnych.
2. Sporządzania projektów pism procesowych i przedprocesowych - pism
przygotowawczych, pozwów, apelacji, zażaleń.
3.Przygotowywania projektów umów.
4. Zastępstwa procesowego w sprawach:
• karnych (obrona w postępowaniu przygotowawczym;, obrona przed sądem; reprezentowanie pokrzywdzonych)
• cywilnych (własność i inne prawa rzeczowe; posiadanie; zobowiązania; spadki)
• rodzinnych (rozwód; separacja; alimenty; zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa; władza rodzicielska; rozdzielność majątkowa)
5. Reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym.