Profesjonalne usługi prawne
Profesjonalne usługi prawne
Standardem w naszej pracy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i punktualność.
Standardem w naszej pracy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość i punktualność.

mediacje olsztyn

Adwokat Dorota Wronka – Majewska jest mediatorem wpisanym na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Listę Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Listę Stałych Mediatorów przy Olsztyńskiej Izbie Adwokackiej.
 
Postępowania mediacyjne prowadzone są w lokalu Kancelarii przy ul. Warmińskiej 17/2 z zachowaniem pełnej neutralności, bezstronności, poufności i dobrowolności udziału w tym nieformalnym postępowaniu, mającym na celu rozwiązanie konfliktu i doprowadzenie do satysfakcjonującego obie strony zakończenia sporu i uregulowania relacji.
 
Mediacja może być prowadzona w większości spraw, zarówno w toku postępowania sądowego, jak i przed wszczęciem postępowania aby uniknąć rozstrzygania sporu przez Sąd.
 
certyfikatmalyMediacja pozwala uniknąć niepewności związanej z przebiegiem postępowania i sposobem rozstrzygnięcia, a ostateczny jej wynik zależy wyłącznie od stron.
 
Mediacja jest postępowaniem znacznie krótszym niż proces sądowy i oszczędzającym negatywne emocje, ale też koszty postępowania.
 
Ugoda zawarta przed mediatorem podlega jedynie zatwierdzeniu przez Sąd.
 
Aby rozpocząć mediację wystarczy skontaktować się z mediatorem, który udzieli dalszych informacji dotyczących zainicjowania i przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.