Aktualności

 • Uprzejmie Państwa informuję, że w Kancelarii honorowana jest Karta Dużej Rodziny, z którą członkom rodziny przysługuje rabat w wysokości 10% na poradę prawną w sprawie dotyczącej członka Rodziny.


 • Jeśli są Państwo zainteresowani spotkaniem poza godzinami urzędowania Kancelarii, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Zawsze możliwe jest ustalenie dogodnego terminu spotkania.


 • Zachęcam do przystąpienia do mediacji, która jest możliwa w większości spraw spornych. W razie potrzeby organizuję spotkania on-line oraz w formie hybrydowej co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla osób, które bądź przebywają w znacznej odległości od Olsztyna, bądź preferują taką formę spotkania z uwagi na różnego rodzaju przyczyny. Możliwe są również spotkania indywidualne, z każdą stroną bez obecności drugiej strony.O mnie

Dorota Wronka-Majewska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - tytuł magistra prawa uzyskała w 1994r. W latach 1994 - 1998 odbyła w Olsztynie aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim.
Od 4 lutego 1999r. prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Olsztynie.
Jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka adwokata Doroty Wronka - Majewskiej od wielu lat zapewnia profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

W 2015 roku adwokat Dorota Wronka – Majewska uzyskała certyfikat mediatora i prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych. Jest wpisana na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego Izby Adwokackiej w Olsztynie

Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje również personel Kancelarii.

Adwokat Dorota Wronka-Majewska posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Oferta

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:
Udzielania porad prawnych.
Udziału w negocjacjach i mediacjach.
Sporządzania projektów pism procesowych i przedprocesowych - pism przygotowawczych, pozwów, apelacji, zażaleń.
Przygotowywania projektów umów.
Zastępstwa procesowego w sprawach:

 • karnych (obrona w postępowaniu przygotowawczym, obrona przed sądem, reprezentowanie pokrzywdzonych)
 • cywilnych (własność i inne prawa rzeczowe; posiadanie; zobowiązania; spadki)
 • rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa,władza rodzicielska, przysposobienie, rozdzielność majątkowa)
 • Reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym.
  Mediacji

  Mediacje

  Mediacja to dobrowolna alternatywna metoda rozwiązania sporu. To sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony kompromisu na drodze poufnych rozmów prowadzonych z pomocą mediatora.
  Mediator to bezstronna i neutralna do przedmiotu sporu osoba trzecia, której rola polega na wspieraniu komunikacji , łagodzeniu ewentualnego napięcia czy stresu, uświadomieniu korzyści płynących z konkretnych rozwiązań i pomocy w osiągnięciu porozumienia.

  Jak przystąpić do mediacji ?

  Do mediacji można przystąpić zarówno przed wszczęciem postępowania, aby uniknąć postępowania sądowego – składając stosowny wniosek u mediatora, jak też kiedy sprawa trafiła już do sądu czyli w trakcie postępowania sądowego składając odpowiedni wniosek o skierowanie sprawy do mediacji.

  Ugoda zawarta przed mediatorem

  Ugoda zawarta po przeprowadzeniu mediacji i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem – jest tytułem wykonawczym czyli podstawą do wszczęcia egzekucji w razie niewykonania zobowiązań w niej zawartych przez drugą stronę. W sprawach, w których niezbędne jest wydanie orzeczenia przez sąd, ugoda mediacyjna pozwala na dokonanie uzgodnień przez strony, określenie kwestii bezspornych i stanowi wówczas podstawę do wydania orzeczenia zgodnie z wolą stron.

  Spotkania mediacyjne odbywają się poza sądem, w komfortowych warunkach, umożliwiających swobodną rozmowę i przedstawienie swoich propozycji i oczekiwań.

  Certyfikat

  Dokumenty do pobrania

  Pełnomocnictwo
  Wniosek o przeprowadzenie mediacji
  Wniosek o skierowanie sprawy do mediacji

  Kontakt

  Proszę o kontakt telefoniczny celem umówienia dogodnego terminu spotkania

  Kancelaria Adwokacka

  10-545 Olsztyn ul.Warmińska 17/2